Dokument pomocy

Za pośrednictwem funkcjonalności e-Urząd bezpośrednio z stron Portalu można złożyć wnioski rozpatrywane w trybie ON-LINE.

Skuteczne złożenie wniosków możliwe jest po podpisaniu jego treści w jeden z poniższych sposobów:

 • · Podpisem kwalifikowanym udzielanym przez jednego z polskich wystawców.
  Podpis kwalifikowany jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
  Służy do elektronicznego podpisywania dokumentów i umów.
  Dokumenty w ten sposób podpisane maja moc prawną równa z dokumentami podpisanymi podpisem odręcznym.
  Podpis kwalifikowany musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.
 •  
 • · Profilem zaufanym udzielanym w systemie e-PUAP.
  Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.
  Dowiedz się więcej: LINK
 •  
 • · Zaawansowanym podpisem elektronicznym udzielanym przez Urząd Miasta Płocka.
  Zawansowany podpis elektroniczny jest nieodpłatnie udzielany przez Urząd Miasta Płocka. Służy do podpisywania wniosków i dokumentów w systemie e-Urzad składanych do Urzędu Miasta Płocka oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta.
  Weryfikowany jest w Lokalnym Centrum Certyfikacji systemu e-Urzad.
 • Zasady doręczania certyfikatu zaawansowanego podpisu elektronicznego wydawanego przez Lokalne Centrum Certyfikacji Urzędu Miasta Płocka
 •  
W celu otrzymania Zaawansowanego Podpisu Elektronicznego Udzielanego przez Urząd Miasta Płocka złóż na portalu wniosek ON-LINE. Przejdź do wniosku

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock