Lista spraw on-line

   
Wniosek o certyfikat Wniosek o wydanie certyfikatu zaawansowanego podpisu elektronicznego
Dla złożenia sprawy ON-LINE niezbędne jest posługiwanie się Podpisem Kwalifikowanym, Profilem zaufanym e-PUAP bądź zaawansowanym podpisem elektronicznym wydanym przez Urząd Miasta Płocka.

Grupy spraw

Grupa szablonów Sprawy dotyczące działalności gospodarczej
Grupa szablonów Sprawy ogólne
Grupa szablonów Sprawy Referatu Komunikacji
Grupa szablonów Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego
Grupa szablonów Sprawy Wydziału Geodezji
Grupa szablonów Sprawy Wydziału Kształtowania Środowiska
Grupa szablonów Miejskie Jednostki Organizacyjne

Lista spraw w grupie

   
Wniosek Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wniosek Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Wniosek Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Wniosek Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek Wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt figurowania w ewidencji działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy
Wniosek Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek Wydawanie duplikatów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczeń
Wniosek Wznowienie działalności gospodarczej
Wniosek Zakończenie działalności gospodarczej
Wniosek Zawieszenie działalności gospodarczej
Wniosek Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu sprzedaży
Wniosek Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do konsumpcji w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Wniosek Zmiana działalności gospodarczej
Wniosek Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka
Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Wniosek Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
Jeżeli chcesz zgłosić uwagi do funkcjonowania e-Urzędu bądź uzyskać informacje, których brakuje na stronie, napisz

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock