Duplikaty decyzji i zaświadczeń. REG-02.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wypełnienie wniosku ON-LINE lub wniosek o wydanie duplikatu decyzji lub zezwolenia (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
opłata skarbowa: 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony
Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej dowód zapłaty może zostać zwrócony.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 3 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie duplikatu decyzji lub zezwolenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock