Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG-09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wypełnienie wniosku ON-LINE lub wniosku klasycznego o udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁAT: opłata skarbowa -17 zł
Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej dowód zapłaty może zostać zwrócony.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, Biuro Obsługi Interesanta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni od dnia złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej w formie zaświadczenia

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55

Uwaga: Aktualne informacje dotyczące osob fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, znajdują się wyłącznie na stronie: www. ceidg.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 217 oraz art 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00
Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock