Wydanie odpisu aktu zgonu.  USC-06.

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczące tylko zdarzeń:

- które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

- dokonana została transkrypcja zdarzeń, które wystąpiły poza granicami kraju.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wypełnienie wniosku ON-LINE lub podanie do wypełnienia - formularz dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9


WYMAGANE DOKUMENTY:  
Dowód tożsamości interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osób spokrewnionych:rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek, i osób które mają interes prawny i faktyczny do uzyskania odpisu). Uzasadniony wniosek ze wskazaniem celu wydania odpisu.


WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
33,00 zł - za sporządzenie odpisu zupełnego aktu zgonu,
22,00 zł - za sporządzenie odpisu skróconego aktu zgonu, 
22,00 zł - za sporządzenie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym.
  Opłaty te winny być wniesione na konto urzędu stanu cywilnego , który wyda odpis z Rejestru Stanu Cywilnego. Nie podlegają opłacie odpisy aktów pobierane do wydania dokumentu tożsamości, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury)


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gdy odpis aktu będzie wydawał Urząd Stanu Cywilnego w Płocku : opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.


za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnegoZapłać online
za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnegoZapłać online
za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznymZapłać online
w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej gdy akt jest przechowywany w Płocku.
-po 10 dniach gdy akt jest przechowywany w innym urzędzie.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie odpisu


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) lub Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 6


SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. Archiwum Akt Stanu Cywilnego, tel. 24 367 16 85, fax. 24 367 16 84.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:
-Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2016 r. poz. 1827).


GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock