Złożenie skargi. WOP-07


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Złożenie wniosku ON-LINE, zgłoszenie ustne lub w formie dokumentu papierowego


WYMAGANE DOKUMENTY: brak


WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku posłów na Sejm, senatorów i radnych – najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź w formie elektronicznej lub papierowej


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: elektroniczna skrzynka podawcza (ESP), droga pocztowa, Biuro Obsługi Klienta (stanowisko nr 1) lub Oddział Organizacji i Kadr w Wydziale Organizacyjnym (pok. 119).


SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.


PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257) - Dział VIII;
- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46) – część I instrukcji).


GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Wypełnij wniosek  »

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock