Wznowienie  działalności  gospodarczej. REG-23.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wypełnienie wniosku dostępnego ON-LINE na portalu CEIDG lub wniosek (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2)


Do wniosku CEIDG można załączyć formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej:
- ZUS ZCNA


WYMAGANE DOKUMENTY: Dokument potwierdzający tożsamość


WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 dzień


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przekazanie wniosku do CEIDG


Dodatkowe informacje, instrukcje i formularze oraz inne formy składania wniosków do CEIDG dostępne są pod adresem: www. ceidg.gov.pl


Ważne!
Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje musi to zrobić bezpośrednio w ZUS. Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów można znaleźć w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.


Uwaga: Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są zgłosić ten fakt poprzez wypełnienie "Wykazu nieruchomości" w Oddziale Podatków i Opłat – Referat Wymiaru Podatku i Kontroli Podatkowej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, wykorzystujących część nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: portal CEIDG lub Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2


SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55


PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168)


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00. 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w zakresie wniosków papierowych CEIDG składanych w Urzędzie Miasta Płocka jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przekształcenia wniosku na formę elektroniczną i przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia złożenia wniosku;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock