Zakończenie działalności gospodarczej.  REG-01.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wypełnienie wniosku dostępnego ON-LINE na portalu CEIDG lub wniosek (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2)


Do wniosku CEIDG można załączyć formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej:
- ZUS ZWUA
- ZUS ZCNA


WYMAGANE DOKUMENTY: Dokument potwierdzający tożsamość


WYSOKOŚĆ OPŁATY: Brak


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 1 dzień


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Przekazanie wniosku do CEIDG


Dodatkowe informacje, instrukcje i formularze oraz inne formy składania wniosków do CEIDG dostępne są pod adresem: www. ceidg.gov.pl


Ważne!
Jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z nim współpracuje musi to zrobić bezpośrednio w ZUS. Informacje o zasadach obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, ustalania kwoty, od której wylicza się składki (podstawy wymiaru składek), rozliczania i opłacania składek oraz wypełniania i korygowania dokumentów można znaleźć w poradnikach i ulotkach dostępnych w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.


Uwaga:
Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są zgłosić ten fakt poprzez wypełnienie "Wykazu nieruchomości" w Oddziale Podatków i Opłat – Referat Wymiaru Podatku i Kontroli Podatkowej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, właścicieli nieruchomości, wykorzystujących część nieruchomości do celów prowadzonej działalności gospodarczej.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: portal CEIDG lub Stanowisko Obsługi Klienta, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2


SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców- tel. 24 364 55 55


PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o Swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168).


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy al. marsz. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00. 

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock