Weryfikacja podpisów

Plik #1:
Plik #2:
Lista plików
Nie zdefiniowano listy plików
Lista podpisów cyfrowych
Weryfikacja nie została przeprowadzona
Funkcjonalność "Weryfikacji podpisu" służy do sprawdzenia poprawności podpisu elektronicznego złożonego pod dokumentami elektronicznymi dostarczonymi poprzez e-Urząd.
Użytkownik może w ten sposób upewnić się czy dokument znajdujący się w jego skrzynce kontaktowej e-urząd został podpisany ważnym podpisem należącym Urzędu Miasta Płocka.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock